Wirtualna Uczelnia
Terminy uzupełniania ocen przez wykładowców:
    zasadniczy:     18.01.2016r. - 19.02.2016r.
    poprawkowy:  06.02.2016r. - 24.02.2016r.

Uwaga Studenci!
Wytyczne dot. stosowania form zastępczych w zaliczeniu zajęć z WF
studentom posiadającym zwolnienia lekarskie: Wytyczne
W przypadku problemów z zalogowaniem - POMOC