Wirtualna Uczelnia

Możliwość uzupełniania ocen przez wykładowców w terminach:

Sesja zasadnicza: do 29.06.2016r.
Sesja poprawkowa: od 01.09.2016r. do 21.09.2016r.

Uwaga Studenci!
Wytyczne dot. stosowania form zastępczych w zaliczeniu zajęć z WF
studentom posiadającym zwolnienia lekarskie: Wytyczne

W przypadku problemów z zalogowaniem - POMOC