Wirtualna Uczelnia
Terminy uzupełniania ocen:
- sesja zasadnicza 02.06.2015r. - 05.07.2015r.
- sesja poprawkowa 01.09.2015r. - 25.09.2015r.

Uwaga Studenci!
Wytyczne dot. stosowania form zastępczych w zaliczeniu zajęć z WF
studentom posiadającym zwolnienia lekarskie: Wytyczne


W przypadku problemów z zalogowaniem - POMOC